Donaldson

JasminM d.o.o.

Donaldson

Frank Donaldson stariji – tada prodavač kompanije Bull Tractor Company – posjetio je kupca čiji se traktor kvario na prašnjavom polju. Frank je ručno izradio jednostavan prečistač zraka za zaštitu motora i izumio prvi učinkoviti filter zraka na svijetu za traktorski motor.

Razumijevajući vrijednost njegove ideje, mladi prodavač, predstavio je svoj prečistač zraka na tržištu i rođena je kompanija Donaldson.

Preko 100 godina kasnije, Donaldson nastavlja sa inovacijama, koristeći naše tehnologije filtriranja i procese kako bi kupcima pružio potrebna rješenja. Danas je  jedan od najvećih dobavljača jedinstvenih tehnologija filtracije i visokokvalitetnih filtera i dijelova.

Donaldson segmenti su grupirani na temelju primjene proizvoda: za motore, za industriju, za zrakoplovstvo ili farmaceutsku industriju. Dva osnovna poslovna segmenta su proizvodi za motore i industrijski proizvodi.

Proizvodi u segmentu motora sastoje se od sistema za filtriranje zraka, izuvnih i emisionih sistema, sistema za filtriranje tekućina, uključujući hidrauliku, sistema za gorivo i podmazivanje, te zamjenskih filtera. Segment motornih proizvoda prodaje se proizvođačima originalne opreme (OEM-i) na građevinarstvu, rudarstvu, poljoprivredi, zrakoplovstvu, odbrani i na tržištu kamiona.

Proizvodi u segmentu industrijskih proizvoda sastoje se od sakupljača prašine, dima i vlage, sistema za prečišćavanje komprimiranog zraka, sistema filtracije zraka za plinske turbine, proizvoda na bazi PTFE membrane i specijaliziranih sistema za filtriranje zraka i plina

Kompanija je u fiskalnoj 2015. godini ostvarila prihod od 2,4 milijarde kroz svoj raznoliki portfelj proizvoda za filtriranje motora i industrijskih proizvoda.